2023-11-08

PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

'profilaktyka gruźlicy Hero_mobile_desktop –1700 x 800.jpg'

 

Gruźlica jest bakteryjną chorobą zakaźną, wywoływaną przez prątki gruźlicy, w przypadku której chory podczas kaszlu, kichania, odksztuszania, głośnego śmiechu, mówienia wydala prątki gruźlicy i zaraża osoby znajdujące się w jego otoczeniu. Jeden nie leczony chory zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego jest osłabienie sił organizmu, które bardzo często spowodowane jest niedożywieniem i złymi warunkami mieszkaniowymi. Im są one gorsze, tym łatwiej o rozwój choroby. 

Do czynników wewnętrznych sprzyjających zachorowaniu na gruźlicę należą: zakażenie wirusem HIV, cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek, leczenie immunosupresyjne, pylica płuc, leczenie sterydami przez okres dłuższy niż 3 tygodnie w dawce powyżej 15 mg/dobę oraz szybka utrata masy ciała.

Dla osób szczególnie narażonych na zachorowanie na gruźlicę przygotowany został Program Profilaktyki Gruźlicy. 

Cel programu

  • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę
  • objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę
  • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę
  • podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną
  • zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc. 

Kto i gdzie realizuje program?

Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez wszystkie pielęgniarki POZ.

Jak się zgłosić?

Żeby wziąć udział w programie, zgłoś się do pielęgniarki POZ, do której złożyłeś deklarację wyboru.

Co Cię czeka w ramach programu?

Pielęgniarka POZ przeprowadzi z Tobą wywiad zdrowotny, wypełni ankietę, a następnie przeprowadzi edukację zdrowotną.

Jeżeli w ankiecie uzyskasz:

  • 10–24 punktów, to jesteś osobą z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania.

Pielęgniarka POZ przekaże pisemną informację o wynikach przeprowadzonej ankiety Twojemu lekarzowi POZ. Wskaże Ci tryb dalszego postępowania, m.in. konieczność zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

  • 1–9 punktów, to jesteś osobą z grupy umiarkowanego ryzyka zachorowania.

Pielęgniarka POZ nie zakwalifikuje Cię do dalszej diagnostyki. Kolejny raz możesz wziąć udział w ankiecie po 24 miesiącach od daty ostatniego badania.

Co przygotować?

Na wizytę wystarczy przynieść dokument tożsamości.

Aby wziąć udział w programie musisz złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyłeś w badaniu ankietowym pielęgniarki POZ w programie profilaktyki gruźlicy (także w innych poradniach).

 

 

×