POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dla danych pozyskanych bezpośrednio od osób:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

       MED8 MIECHOWICE Sp. z o.o.
       41-923 Bytom ul. Stolarzowicka 108 , tel. 32 280 70 93.

       którego reprezentuje : Prezes Zarządu - Beata Janiec-Czaczuń
                                            V-ce Prezes - Beata Maciaszek-Łój

  • Inspektor danych osobowych  

       Nie powołano

  • Cel przetwarzania danych

        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń
        zdrowotnych       

  • Podstawa prawna

              Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie :
              Art.9. ust1 lit. h. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
              Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

  • Odbiorcy danych osobowych

       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
       na mocy przepisów prawa  oraz podmioty współuczestniczące w procesach
       diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych związanych ze
       świadczonymi przez spółkę usługami medycznymi

Okres przechowywania danych osobowych

             Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do
             realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta
             i  Rzeczniku Praw Pacjenta Art.29 ust 1.

  1. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa
    tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
  2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.  
  3. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Zwracamy bardzo dużą uwagę na ochronę danych osobowych. Czytając informacje zawarte na naszych stronach pozostają Państwo anonimowi. Zbieramy jedynie informację o ilości osób odwiedzających poszczególne strony. Do tego celu wykorzystywany jest mechanizm cookies, czyli tzw. ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerach. Do sprawdzania ilości osób odwiedzających portal wykorzystywane są również informacje przechowywane w logach serwerów. Adresy IP są jednak wykorzystywane jedynie do celów statystycznych.

Usługi, w których wymagane jest podanie danych osobowych

Dane osobowe są podawane przy zapisywaniu do lekarza i przy wypełnianiu formularza kontaktowego. Dostęp do informacji przechowywanych w bazie danych mają jedynie pracownicy odpowiedzialni za rejestrację pacjentów. Adresy e-mail ani inne dane osobowe tam przechowywane nie są udostępniane innym podmiotom.

Edycja lub usunięcie danych osobowych

Każda osoba, która przekaże nam swój e-mail, konieczny do obsługi newslettera, może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania.

Ochrona adresów e-mail

W bardzo poważny sposób traktujemy bezpieczeństwo komputerów w sieci lokalnej. Zapewniamy, że osoby zajmujące się obsługą pacjentów są przeszkolone pod kątem ochrony danych osobowych i Państwa adresy e-mail są wykorzystywane jedynie do kontaktu z Państwem w ramach bieżącej komunikacji z przychodnią.

 

 

×