2020-03-14

RECEPTY - SPOSOBY OTRZYMYWANIA

E-RECEPTA.jpg

 

 

Prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia oraz wystawienie skierowań możecie Państwo złożyć:

I SPOSÓB 

WNIOSEK O WYDANIE RECEPTY WRZUCONY DO SKRZYNKI POCZTOWEJ

 

Należy kartkę z informacją o potrzebnych lekach i swoim numerem PESEL wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej (na ścianie po prawej stronie) w otwartych wiatrołapach Poradni Ogólnej i Dziecięcej.

Kod wystawionej e-recepty podajemy telefonicznie wszystkim pacjentom bez IKP, którzy ukończyli 70 lat.

Czas realizacji wniosku na receptę wynosi do 7 dni.

 

II SPOSÓB 

WYSŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL

 

Można napisać wiadomość e-mail z imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL pacjenta, nazwami i dawkami potrzebnych leków na adres internetowy:

- Poradnia Dla Dorosłych   med8.recepty.poradnia.ogolna@interia.pl

- Poradnia Dla Dzieci   med8.recepty.poradnia.dziecieca@interia.pl

 

WARUNEK!

Tylko dla osób posiadających Internetowe Konto Pacjenta zarejestrowane na stronie pacjent.gov.pl co daje możliwość automatycznego otrzymywania wiadomości SMS lub e-mail z kodem wystawionej e-recepty.

 

Wszelką dokumentację dotyczącą pacjentów poradni dziecięcej

(zdjęcia, skany dokumentów, wyniki badań, itp.) prosimy przesyłać

na adres e-mail:    rejestracjamed8@o2.pl

 

 

 

 

Przypominamy również, że zgodnie z § 12 ust. 4 i 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1194 z późn. zm.) kontynuacja leczenia farmaceutycznego obarczona jest koniecznością posiadania pisemnej informacji o stosowanym leczeniu farmakologicznym oraz jego modyfikacjom. O sposobie ordynacji leków decyzję podejmuje wyłącznie osoba uprawniona do wystawiania recept. Taka decyzja jest związana z bezpieczeństwem zdrowotnym pacjenta oraz odpowiedzialnością ponoszoną przez wystawiającego receptę i nie może być uzależniona wyłącznie od oczekiwania i wygody pacjenta.

 

 

Pobierz pliki

×