2019-07-15

FORMULARZE I UPOWAŻNIENIA DO WYDRUKU DLA PACJENTÓW

Wnioski i formularze upoważnień można wydrukować

i po wypełnieniu przynieść do poradni

- skrzynka pocztowa w przedsionku wejścia głównego od strony ulicy,

lub zeskanować i przesłać na adres e-mail poradni.

Pobierz pliki

×