Program Promocji Zdrowia

Promocja Zdrowia zajmuje bardzo ważne miejsce w nowoczesnych Systemach Ochrony Zdrowia. Zdrowie jest nadrzędną wartością w życiu człowieka.

Promocja zdrowia to działalność umożliwiająca prawidłowe postępowanie celem poprawy zdrowia poprzez edukację, prozdrowotną profilaktykę oraz organizację ochrony zdrowia.

Otyłość jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku oraz bardzo ważnym problemem społecznym. W Europie co 5 człowiek ma otyłość, w Polsce dotyczy to 20% osób w tym 20% dzieci ma nadwagę a 8 % cierpi z powodu otyłości. Otyłość to nie tylko kwestia wagi, ale też psychiki.

Nadwaga i otyłość prowadzi do licznych powikłań pod postacią:

  • cukrzycy
  • astmy
  • nadciśnienia tętniczego
  • miażdżycy
  • chorób serca
  • oraz udaru mózgu

Chcielibyśmy podjąć walkę z dodatkowymi kilogramami u dzieci, młodzieży i dorosłych. Uświadomić dzieciom i ich opiekunom, że otyłość to choroba a nie defekt.

Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja dotycząca:

  • profilaktyki żywieniowej we wszystkich grupach wiekowych
  • uświadamianie zagrożeń związanych z nadwagą i otyłością
  • organizacja kompleksowego leczenia

lek. med. Grażyna Żabska

×