Uwaga zmiana punktu całodobowej opieki medycznej !!!

NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC MEDYCZNA

Szanowni Pacjenci "NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA" wprowadza zmiany dotyczące punktu całodobowej opieki medycznej:

W przypadkach nagłych zachorowań w godzinach od 19.00 - 8.00 oraz dni wolne i święta mogą państwo skorzystać z opieki medycznej w Poradni całodobowej mieszczącej się w Bytomiu Miechowicach oraz w Bytomiu Szombierkach

"NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC MEDYCZNA"

 

Przychodnia Unia Bracka ul. Daleka 28-30 Bytom - Miechowice tel. 32 / 280 41 39

Przychodnia Lekarska Szombierki ul. Orzegowska 52 A Bytom - Szombierki tel. 32 / 281 97 94

Od 20 czerwca 2014 zmiana punktu nocnej i światecznej opieki lekarskiej:

NZOZ SIGMA-BI Bytom ul. Chrzanowskiego 23 32 / 281 13 14

Proszę pamiętać że korzystając z pomocy medycznej w Poradni całodobowej są państwo pacjentami "Poradni Med 8 Miechowice" i nie są zobowiązani do składania deklaracji w tamtejszej Poradni

Aby uzyskać pomoc w Poradni Całodobowej wystarczy okazać ważną kartę magnetyczną.

Transport sanitarny pacjenta na zlecenie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) odbywa się w godzinach pracy poradni od 8.00 - 18.00 tel: 32 700 70 70 32 750 65 70 tel. kom. 533 593 349

×