2017-09-26

Zmiana punktów nocnej opieki zdrowotnej

WAŻNE! Placówki medyczne, którym 30 września br. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela).

Nowy punkt nocnej i świątecznej pomocy medycznej będzie realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8.00.

Nocna i świąteczna opieka medyczna: od 1 października 2017 roku

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu

ul. Żeromskiego 7; 41-902 Bytom

wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

SIGMA-BI; ul. Chrzanowskiego 23; 41-902 Bytom

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska

udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania

lub pobytu pacjenta

Tel: 32 289 70 85

Tel:  32 388 95 00

 

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu

ul. Batorego 15; 41-902 Bytom

wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

SIGMA-BI; ul. Chrzanowskiego 23; 41-902 Bytom

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska

udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania

lub pobytu pacjenta

Tel:  32 289 70 85

Tel:  32 388 95 00

 

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Al. Legionów 10; 41-902 Bytom

wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

SIGMA-BI; ul. Chrzanowskiego 23; 41-902 Bytom

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska

udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu

pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie,

wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania

lub pobytu pacjenta

Tel: 32 289 70 85,

Tel: 32 388 95 00

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także

×